Záruka

Nabízíme 24 měsíců záruka na výrobek (2 roky) na vady pro všechny zákazníky dle evropsko – české legislativy.

2 roky záruční servis

V záruční době vám také zdarma zašleme opravený nebo vyměněný produkt.

Chcete-li uplatnit záruku, postupujte podle těchto zásad:

🛍️ Výrobek musí být používán v souladu s určeným účelem a v souladu s návodem k použití.

🛑 Výrobek nesmí být poškozen nesprávným používáním, manipulací nebo skladováním.

🔧 Výrobek nesmí být upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.

💼 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na spotřební věci (jako jsou baterie, žárovky atd.).

🧾 Aby mohl zákazník uplatnit reklamaci v rámci záruky, musí předložit doklad o nákupu, jako je účtenka nebo faktura.

Pozáruční servis

Poskytujeme pozáruční servis. Jsme autorizovaným servisním střediskem pro těžaře ASIC v Evropě. Tato služba je placená, ale věříme, že vám můžeme nabídnout nejlepší cenu v Evropě s nejlepšími výsledky.

🔧 Nabídněte opravy produktů, na které se již nevztahuje záruka, za nižší cenu než původní výrobce nebo autorizované servisní středisko.

💡 Prodávejte náhradní díly na produkty, na které se již nevztahuje záruka, jako jsou baterie, žárovky nebo jiné komponenty, za nižší cenu než původní výrobce.

📞 Nabídněte technickou podporu pro produkty, na které se již záruka nevztahuje, ať už telefonicky nebo e-mailem, a to za nižší cenu než původní výrobce.

💻 Nabídněte služby vzdálené pomoci, jako je vzdálená diagnostika a odstraňování problémů, abyste pomohli zákazníkům s jejich produkty, za nižší cenu než původní výrobce.

🛠 Nabídněte služby údržby a čištění produktů, na které se již nevztahuje záruka, za nižší cenu než původní výrobce.

♻️Nabízejte recyklační služby pro produkty, na které se již nevztahuje záruka, což zákazníkům umožňuje zlikvidovat jejich staré produkty způsobem šetrným k životnímu prostředí, za nižší cenu než původní výrobce.